Διατελέσαντες Διευθυντές

 • Ξανθοπούλου Ανθούλα 1978-1985 (28-6-1985)

 • Ποιμενίδου Σουλτάνα  1985  (28-6-85 έως 2-9-85)

 • Μπομπόλια Ελένη (22-8-1985 έως 9-12-85)

 • Ποιμενίδου - Βέργη Σουλτάνα (9-12-85 έως 1-9-86)

 • Βαλασιάδης Ευάγγελος (1-9-86 έως 18-2-92)

 • Xατζηαθανασίου Κατερίνα (18-2-92 έως 1-9-92)

 • Ταραράς Νικόλαος (1-9-92 έως 16-3-01)

 • Μακρή Ανδρονίκη (16-3-01 έως 2-9-02)

 • Παυλίδης Δημήτριος (2-9-02 έως 31-8-04)

 • Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα (1-9-04 έως 19-11-07)

 • Παπανάστου Βασιλική (19-11-07 έως σήμερα)

Πρόσθετες Πληροφορίες