• ΦΥΣΙΚΗ   Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ :  (Κουρτίδου Ελένη)

1.Συνδέσεις διαδικτύου

2.Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

3.Φύλλα εργασίας

  •  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : (Κουρτίδου Ελένη)

1.Συνδέσεις διαδικτύου

2.Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

  •   ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: (Κουρτίδου Ελένη)

1.Συνδέσεις διαδικτύου 

2.Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

3.Φύλλα εργασίας

  •  ΧΗΜΕΙΑ Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : (Κουρτίδου Ελένη)

1.Συνδέσεις διαδικτύου 

2.Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

3.Φύλλα εργασίας

  •  ΦΥΣΙΚΗ Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: (Κουρτίδου Ελένη)

 1.Συνδέσεις διαδικτύου

2.Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

3.Φύλλα εργασίας

  •  ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : (Κουρτίδου Ελένη)

1.Συνδέσεις διαδικτύου

2.Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

3.Φύλλα εργασίας 

Πρόσθετες Πληροφορίες